Waktu Solat

Thursday, 14 July 2011

Mempertahankan Islam (pt 5)

Kesalahpahaman # 5: Islam disebarkan oleh pedang.

Jawapan: Tidak ada yang jauh dari kebenaran. Pada zaman dahulu, pedagang- pedagang Islam yang berfungsi sebagai model yang sangat baik dalam penyebaran Islam. Dalam buku: "Islam di persimpangan jalan", penulis, di halaman 8, mengatakan bahawa tanggapan bahawa Islam disebar melalui pedang ini adalah sebuah mitos. Lihatlah jumlah orang Kristian Koptik di Mesir. Mereka berjumlah hampir 14 juta. Tidak dapat orang Arab menghapuskan mereka keluar atau tegas ditukar mereka kepada Islam? Lihatlah India. Dalam 1,0000 tahun bahawa Muslim menguasai anak benua ini, setiap orang boleh saja dipaksa untuk masuk Islam. Bagaimana anda menjelaskan bahawa ada 800 juta Hindu dan lain-lain masih di India? Pasukan tentera Muslim mana yang telah pergi ke Indonesia dan Malaysia untuk menukarkan mereka kepada Islam?
Orang-orang ini ajak kepada Islam dengan melihat perilaku yang baik dari pedagang Muslim atau Arab . Readers 'Digest mengatakan bahawa antara 1944 ke 1984, dalam masa 50 tahun, kelihatan lebih banyak pemelukan kepada Islam di Eropah dan Amerika Syarikat berbanding agama- agama lain. Saya ingin menyoal anda, ada sesiapakah yang pergi dengan pedang untuk menukar orang-orang ini lepada Islam? Ia sebenarnya  hanyalah sebuah pedang intelek yang mengubah seseorang.

Diterjemah dan disunting dari : Sumber


2 comments: